Absolwentka AWFiS w Gdańsku, specjalizacja rekreacja ruchowa. Instruktor profilaktyki zdrowotnej. W 2012 zdobyła certyfikat Pilates I i II, uczestniczka wielu warsztatów w Polsce i za granicą. Instruktor Peak Pilates Basic Mat. Jedna z pierwszych w kraju certyfikowanych instruktorek GYROKINESIS®. Utalentowana masażystka i trenerka.

Osoba wszechstronna, uwielbiająca pracę z ciałem w ruchu. Z pasją podchodzi do tego co robi. Rozwija się w formach zwiększających świadomość i czucie własnego ciała. Zajęcia prowadzi tak aby każdy trening była dla uczestników wyzwanie.

Pasjonuje ją triathlon, od kilku lat startuje w zawodach i osiąga sukcesy. Wiedzę i umiejętności z nauczanych metod przenosi na inne płaszczyzny sportu.